دوره آموزشی طراحی قالب شرکتی ورپرس با فریم ورک بوت استرپ

دوره آموزشی طراحی قالب شرکتی ورپرس با فریم ورک بوت استرپ

توضیحات

در این دوره آموزشی از صفر یک قالب برپایه اخرین نسخه بوت استرپ طراحی میکنیم و سپس آن را به یک قالب وردپرسی تبدیل می کنیم.