دوره آموزشی کار با پلاگین های سئو و بهینه سازی در وردپرس

دوره آموزشی کار با پلاگین های سئو و بهینه سازی در وردپرس

توضیحات

در این دوره پلاگین های سئو وردپرس را آموزش می دهیم و همچنین با قسمت های مختلف آن ها کار می کنیم.